Ettevõtlusööpäeva laager on koolitus, mille käigus tehakse 5-9 liikmelistes gruppides 12 või 24 tunni jooksul läbi ettevõtte loomine, alustades äriidee välja töötamisest ja lõpetades oma idee „investoritele“ mahamüümisega.

Laagri programm põhineb Junior Achievement – Young Enterprise (JA-YE) põhimõttel „Learning by doing“ ehk õppimine tegevuse kaudu.

Laager on ülesehitatud töötubade kaupa, kus igas ühe-kuni kahetunnises töötoas tegeletaks äridee arendamise ühe aspektiga. Selleks, et mõttetegevus terve ööpäeva ergas püsiks on mõnusateks vahepaladeks erinevad mängud ja praktilised tööd. Laagri lõpuks on igal grupil valmis ärimudel, finantsplaan, turundusideed ja liftikõne oma ettevõtte tutvustamiseks. 

Laagri käigus omandatakse mitmeid teadmisi meeskonnatööst, loovusest, turundusest, finantsanalüüsidest ning kinnistatakse ja korratakse üle ettevõtluse põhipunktid.
Laagrit korraldatakse peamiselt keskkooliõpilastele, kuid Ettevõtlusööpäeva laagrit on võimalik tellida ka tudengitele ning noorteorganisatsioonidele.