JA Alumni europe liikmesriigid

JA Alumni europe liikmesriigid

JA Alumni Europe on üle-euroopaline mittetulundusorganisatsioon, mis koondab endas 21 Euroopa riigi ettevõtlikke noori. Suure kasvupotensiaaliga JA Alumni Europe koondab endas üle 4000 õpilasfirmaprogrammi läbinud noort, kes jagavad pühendumuste ettevõtluse ja selle edendamise vastu. 

JA Alumni Europe on JA Europe-i ametlik alumni organisatsioon.

JA Alumnid mitte ainult ei jaga ambitsioone ja kirge, vaid ka kogemusi ühistelt üritustelt ja tugevat  võrgustikku toetamaks oma eesmärkide täitmist.

 

 

Rahvusvahelised üritused

JA Alumni Euroopa konverents

Sellele iga-aastasele viiepäevasele üritusele koguneb iga aasta kõigist Euroopa riikidest kuni 10 Alumnit ehk kokku osaleb üritusel 150 inimest. Üritusel on pearõh meelelahutusel läbi ettevõtlikkuse prisma, külastame ettevõtteid, mängime mänge ja saame tuttavaks paljude teiste sarnaselt mõtlevate noortega. Rohkem infot JA Alumni Europe lehelt.

JA-YE Alumni Europe 10th International Conference "120H Innovation Camp"

2013. aastal korraldas rahvusvahelise konverentsi Eesti Alumni, kes siis veel tegutsesid SENTi nime all.

 

National Coordinators Meeting

NCM ehk rahvusvaheline koordinaatorite kokkutulek toimub kaks korda aastas ning sinna on oodatud igast riigist kaks esindajat. Arutatakse eri riikide parimaid praktikaid kui ka probleeme, genereeritakkse uusi ideid ning võetakse vastu olulisi otsuseid üle-Euroopalise ühtse strateegia tagamise jaoks. Lisaks jääb neil kokkusaamistel aega tutvuda linnaga ning tutvuda kohaliku ettevõtluskultuuriga. Rohkem infot JA Alumni Europe lehelt.

NCM "LEARDERS FOR A BETTER FUTURE"

19.-22. novembril 2015 korraldas JA Alumni Eesti rahvusvahelise kokkutuleku "Leaders for a Better Future" Tallinnas. 4-päevase kokkutuleku käigus loodi tutvusi, külastati mitmeid Eesti ettevõtteid nagu Net Group, Pipedrive ja Garage 48 ning arutati ettevõtluse ja selle edendamise teemadedel. Üritusel osales ligi 50 noort kuueteistkümnest Euroopa riigist.


Meeldib, millega tegeleme? Liitu ja alumniga