Töövarjupäev on üle-eestilisel Töövarjupäeval toimuv eriüritus, mille raames saab kandideerida “magusamate” ametikohtade varjudeks.

MTÜ SENT on korraldanud Töövarjupäeva eriüritust juba 9 aastat ning igal aastal valitakse konkursi korras välja vaid paarkümmend õpilast. Töövarjupäeva Kroonil on ’’varjudeks’’ gümnaasiumi- ja kutsekoolide õpilased, kes jälgivad ettevõtja/poliitiku/juhi tööpäeva. Töövarjupäeva Krooni eesmärk on pakkuda noortele võimalust tutvuda huvitavate, tegusate ja edukate inimeste igapäevaste tegemiste ja kohustustega. Isiklik kokkupuude aitab tõsta huvi majanduse ja ettevõtluse vastu ning annab ettekujutuse karjäärivõimalustest. Varjutatavad valime igal aastal vastavalt eesmärgile.

Igal aastal toimub ka Töövarjupäeva Krooni järelõhtu, kus varjud ning varjutatavad kokku tulevad ning oma muljeid vahetada saavad. Ühe “varju” tagasiside järelõhtu kohta annab ideaalselt aimu ürituse tähtsusest: ’’Töövarjupäeva Krooni järelõhtu on üks väheseid üritusi, kus noored tegijad saavad tutvuda üksteisega, rääkida oma tegevusest ning ka kaasata teisi oma tegevusvaldkonda ja ka ise proovida käsi teiste omades.’’

Varjuks saamine

Töövarjupäeva Kroonist osa võtmiseks on vajalik kandideerida, täites ära ankeet koos lühikese motivatsioonikirjaga. Motivatsioonikirjad saadetakse varjutatavatele, kes sellega isiklikult tutvuvad.

Töövarjupäev vs Töövarjupäeva Kroon

Junior Achievement Eesti (JA) korraldab Eestis töövarjupäeva iga novembrikuu viimasel neljapäeval alates 1996. aastast. Igal aastal võtab sellest osa ligi 2000 õpilast ja 2000 ettevõtjat/spetsialisti/juhti. Üleriigilisel Töövarjupäeval saavad osaleda kõik kutse- ja keskkoolide õpilased.

Töövarjupäeva Kroon on suunatud ambitsioonikamatele õpilastele. Nimetus “Töövarjupäeva Kroon” võeti 2008. aastal kasutusele just selleks, et eristada JA ning SENT-i korraldatavaid Töövarjupäeva üritusi.

 

Töövarjupäeva Kroon 2015